Maximize your employee potential חניכה ומשוב ככלי קריטי לשיפור ביצועים

Main Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Categories:

Managers

Soft Skills

Course ID:

29697

Date:

26.11.2020

Daily seminar
9:00-16:30
Live Digital Sessions

אודות הסמינר

אתגרים בניהול והנעת עובדים קיימים בכל ארגון באשר הוא, בוודאי בתקופה האחרונה.

מנהלים רבים מתמודדים עם שחיקה של עובדים המובילה לתחלופה גבוה, הדרכה וחניכה של עובדים בכניסה לתפקיד ולאורך הדרך, עבודה בפרויקטים ועומסים ועוד.

לכל אלו מצטרפים גם האתגרים של ניהול וחניכת עובדים מרחוק, שלעיתים מהווה מכשול להצלחת התהליך.

הכלים והעקרונות להצלחה טמונים ביכולתו של המנהל להטמיע שגרות של חניכה ומשוב, אומנם מדובר בפעילות הנעשית באופן יום יומי ובשוטף ומרבית המנהלים יאמרו כי מבצעים זאת כל הזמן, אך השאלה החשובה היא ה – “איך?”, כיצד עובר המסר ביני לבין העובד? והאם אני רק מעביר את המסר או גם מוודא ומעצים תוך כדי ?

משוב אפקטיבי יוביל לצמיחה, בעוד משוב אשר מתבצע באופן שאינו מעצים יכול להוביל להתדרדרות העובד באופן בו גם עוצמותיו הברורות ביותר ינוטרלו.

סמינר זה נבנה על מנת לחזק את יכולתו של המנהל למקסם את הפוטנציאל הגלום בכל אחד מעובדיו בדרך המתאימה לו ובכך להוביל לשיפור מתמיד בביצועי העובדים.

קהל יעד

מנהלים מקשת התפקידים בארגון אשר נדרשים למיומנויות של חניכה והנעת העובדים, פרונטלית ומרחוק.

נושאים

  • חניכה ככלי ניהולי – הגדרה, מתווה ותהליך
  • הקשר בין חניכה לבין הנעת עובדים
  • כיצד חניכה מסייעת בהשגת יעדי ותוצאות הארגון
  • תהליך החניכה ע”פ שלבים: מודל מעגלי
  • משוב און ליין והתערבות
  • מיומנויות משוב אוף ליין וחניכה בתהליך הטמעת התנהגות
  • מה חשיבות המשוב בתהליכי הטמעה?
  • מהם המרכיבים של משוב אפקטיבי?
  • דרכים לביצוע חניכה ושיטות לאיסוף אינפורמציה
  • מבנה המשוב – מודל 4 תשובות

Search