Mindful Leadership – להיות הגרסה הכי טובה של עצמי

Main Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Categories:

Managers

Soft Skills

Course ID:

29646

Date:

23.11.2020

Daily seminar
9:00-16:30
Live Digital Sessions

אודות הסמינר

אנחנו חיים בתקופה אינטנסיבית ממש – ריבוי המשימות, האתגרים והפרויקטים מביאים אותנו המנהלים להתמודדות מורכבת, הן ריגשית והן התנהגותית. כל זאת כמובן משפיע על הביצועים שלנו והיכולת לנהל טוב יותר את עצמנו ואת העובדים שלנו.
האם יש דרך לנהל נכון יותר את העומס היומיומי? האם ניהול נכון של העומס מייצר תפקוד טוב יותר וניהול טוב יותר של העובדים? האם ניהול העומס יכול לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות שלנו?
בסמינר נכיר כלים פרקטיים ופתרונות יישומים ספציפיים למקום העבודה במטרה לסייע למשתתפים לשפר את כושר ההתמקדות, האיזון הרגשי והמוטיבציה האישית בשלושה נושאים מרכזיים: איכות חיים, ביצועים וקשרים.

קהל יעד

מנהלים בארגונים המתמודדים עם עומס וריבוי משימות ורוצים לקבל כלים לשיפור הביצועים שלהם ושל הצוות שלהם

נושאים

  • איכות חיים – ניהול חוסן פנימי וחוסן נפשי
  • כלים פרקטיים לשיפור ביצועים דרך ניהול עומסים וחיזוק החוסן האישי
  • טיפים לפיתוח תחושת הביטחון האישית ופיתוח המסוגלות לעבודה בצוות
  • שיפור המיקוד ככלי לניהול קונפליקטים וקבלת החלטות
  • כלים לתקשורת עם מודעות לתחושות ונקודות המבט של האחר

Search