UI/UX in the Analytics world

Main Speaker:

Main Speaker:

Tracks:

Data

Seminar Categories:

Analytics

Course ID:

42256

Date:

26.11.2020

Daily seminar
9:00-16:30
Live Digital Sessions

אודות הסמינר

לכל כלי האנאליטיקה החל מאקסל ועד הכלי המודרני ביותר, יש מכנה משותף אחד. בכולם קל לבנות תוצרים גרועים.

אמנם הכלים המודרניים מנסים להכיל המלצות שעבודה נכונה כברירת מחדל, ועדיין חשוב לשים לב ולהבין את משמעות הממשק ואת חווית הצופה.

בקורס זה מעבור על כלים לבניית ממשקים נכונים. נכיר סוגים של גרפים ושימוש נכון בצבעים ונדבר על מגבלות ובעיות מול דרישות המשתמשים.

מה נראה בקורס?

נושאים

  • מבוא לממשקים גרפיים.
  • כללים לבניית דשבורד וממשק .
  • סוגי גרפים ושימוש בהם.
  • איך (לא) לשקר באמצעות גרפים.
  • שימוש בצבעים.
  • דוגמאות לעיצוב נכון של בעיות נפוצות.
  • Search