UX Planning for Business Success

Main Speaker:

Tracks:

Code

Management

Seminar Categories:

Course ID:

42229

Date:

22.11.2020

Daily seminar
9:00-16:30
Live Digital Sessions

זירת הדיגיטל הופכת במהרה להיות ערוץ המכירה העיקרי של ארגונים רבים. זירות ה eCommerce שנהנו מצמיחה של עשרות אחוזים מידי שנה פרצו השנה לשיאים חדשים בעקבות ה Covid19. חשיבותו של הממשק למשתמש בתהליכי המכירה עלתה רבות בשנים האחרונות ואף נולד מקצוע חדש של CRO (Conversion Rate Optimization) מקצוע זה נשען רבות על מתודולוגיות UI/UX וממנף ידע קיים מתחום הנדסת האנוש עם כלי ניתוח ואנליזה של התנהגות צרכים ב Web & Mobile על מנת להגדיל ולשכלל את יכולות המכירה והשירות של הארגון.

סמינר ה UIUX שלנו השנה יעסוק ויתמקד בערך העסקי שניתן להפיק ממתולוגיות אלו ויכשיר את המשתתפים לבצע תהליכי CRO באמצעות UI & UX לאתרי אינטנרט ואפליקציות מובייל.

מטרות:

 • לימוד 10 ההיוריסטיקות של נילסן – 10 Heuristics for user interface design ולימוד עקרונות ה UI&UX
 • לימוד עקרונות המישחוק – Gamification
 • הכרת המסע הצרכני – Consumer Journey ולימוד כלים לבדיקת משפכי ההמרה והמסע הצרכני
 • היכרות עם כלי Marketing Automation ויכולות הפרסנוליזציה של אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל ורתימתם ל UX  ולהגברת ההמרות.
 • הקשר בין UI&UX לשיווק באמצעות SEO

חלק ראשון – יסודות ועקרנות בתכנון הממשק למשתמש ,דרכי הערכה ובחינה של ממשקים. חלק זה יכול להוות גם חזרה קצרה על העקרונות גם לאנשים שכבר למדו קורסים של UIUX ובעלי רקע כללי בתחום.

 • כיצד לגשת לפרויקט תכנון ממשק למשתמש
 • לימוד ההיורסטיקות של נילסן
 • לימוד עקרונות המישחוק (Gamification)
 • תורת הגשטאלט – תבניות חשיבה מודלות ותבניות נרכשות
 • כיצד לבחון מסכים קיימים באמצעות התבניות ובאמצעות ההיורסטיקות של נילסן
 • מהו מסע הצרכן

החלק השני – UI & UX במערכות מסחר אלקטרוני להגברת מכירות ושביעות רצון

 • ארכיטקטורה של מערכות מסחר אלקטרוני – טכנולוגיות המסייעות ליצירת חווית משתמש המגבירה את יכולות המכירה, הגברת הפרסנולזיציה, הגברת המרות (Conversion) והגברת אמון נאמנות .
 • כיצד לבחון את מסע הצרכן באמצעות Google Analytics
 • כיצד לבחון את התנהגות הצרכנים באמצעות מפות חום
 • כיצב משפיע הממשק למשתמ שבמערכות WEB על שיווק האתר/המוצר
 • המלצות מתוך Case Studies מהארץ ומהעולם וכללי עשה ואל תעשה
 • דילמות אתיות ב UI&UX

Search