Search

Search

ניהול זמן הדור הבא – כלים חדשים למקסום הפוטנציאל האישי והמקצועי

ניהול זמן הדור הבא – כלים חדשים למקסום הפוטנציאל האישי והמקצועי

Main Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Soft skills

Course ID:

18714

Date:

28.11.2018

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Add to Calendar 28.11.2018 09:00 28.11.2018 16:30 Asia/Jerusalem ניהול זמן הדור הבא – כלים חדשים למקסום הפוטנציאל האישי והמקצועי

מי מאיתנו לא אומר מדי פעם את אחד מהמשפטים הבאים “אם רק היתה לי עוד שעה ביום….”, “אף פעם אין לי מספיק זמן ל….” וכמובן “מחר, מחר”

זמן הוא בין המשאבים הארגוניים היחידים שאינם ניתנים לשימור, אגירה, הכפלה או חסכון. אנו נמצאים בעידן של שינויים מהירים, יעדים גבוהים ומרדף מתמשך אחר האתגר הבא…

הסדנה לניהול זמן עוסקת בראש ובראשונה בתפיסת האחריות האישית, בניהול עצמי על ציר הזמן ובהרגלים אישיים לטובת התנהלות אפקטיבית ויעילה להשגת המטרות הקבוצתיות והאישיות.

הסדנה מבוססת על מתודולוגית התנהלות אישית, תכנון וניהול זמן – Visual Pathways™ שפותחה ע״י המנחה וזכתה להכרה ותשבחות ממאמנים בעולם כדוגמת Brain Tracy. בסדנה יינתנו כלים להגברת האפקטיביות, לשיפור הרגלי עבודה, נטרול שודדי הזמן ורתימת טכנולוגיות מוכרות ופשוטות לטובת ניצול גבוה יותר ברמה האישית, המחלקתית והארגונית. כל זאת תוך התמקדות ובחינה של מקרים מהמציאות ושימוש בכלים מעשיים ומובנים להתמודדות ביום-יום.

אודות הסמינר

מי מאיתנו לא אומר מדי פעם את אחד מהמשפטים הבאים “אם רק היתה לי עוד שעה ביום….”, “אף פעם אין לי מספיק זמן ל….” וכמובן “מחר, מחר”

זמן הוא בין המשאבים הארגוניים היחידים שאינם ניתנים לשימור, אגירה, הכפלה או חסכון. אנו נמצאים בעידן של שינויים מהירים, יעדים גבוהים ומרדף מתמשך אחר האתגר הבא…

הסדנה לניהול זמן עוסקת בראש ובראשונה בתפיסת האחריות האישית, בניהול עצמי על ציר הזמן ובהרגלים אישיים לטובת התנהלות אפקטיבית ויעילה להשגת המטרות הקבוצתיות והאישיות.

הסדנה מבוססת על מתודולוגית התנהלות אישית, תכנון וניהול זמן – Visual Pathways™ שפותחה ע״י המנחה וזכתה להכרה ותשבחות ממאמנים בעולם כדוגמת Brain Tracy. בסדנה יינתנו כלים להגברת האפקטיביות, לשיפור הרגלי עבודה, נטרול שודדי הזמן ורתימת טכנולוגיות מוכרות ופשוטות לטובת ניצול גבוה יותר ברמה האישית, המחלקתית והארגונית. כל זאת תוך התמקדות ובחינה של מקרים מהמציאות ושימוש בכלים מעשיים ומובנים להתמודדות ביום-יום.

נושאים

 • למה הכוונה בניהול זמן?
 • כלים לתכנון נכון ויעיל של הזמן
 • הגדרת יעדים ומטרות
 • ריטואל הבוקר
 • תכנון יומי, שבועי וחודשי
 • כיצד תוכל להשיג תוצאות טובות יותר בביצוע משימות ופרויקטים מורכבים
 • הפחתת תחושת הלחץ
 • תעדוף נכון של משימות  וניצול נכון של משאבים אישיים וקבוצתיים
 • התמודדות נכונה עם שודדי הזמן
 • ניהול אפקטיבי של יומן
 • ניהול פגישות יעיל
 • משחקי סימולציה
 • הגדרת מטרות וחלוקתן למשימות ברורות
 • האתגרים החדשים בעולם מלא פיתויים
 • שינוי הרגלים לטובת יעילות אישית
 • האם אנחנו מנהלים או מנוהלים ע”י הטכנולוגיה בכלל ובmobile בפרט?

Inbox/ Calendar / Outlook / Facebook / Linkedin / Whatsapp

למידה חוויתית ואינטראקטיבית ליצירת רעיונות, פתרונות וטיפים להתנהלות אישית אפקטיבית ויעילה יותרContact