Search

Search

קבלת החלטות – בין אינטואיציה לרציונל

קבלת החלטות - בין אינטואיציה לרציונל

Main Speaker:

Guest Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Soft skills

Course ID:

18715

Date:

29.11.2018

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Add to Calendar 29.11.2018 09:00 29.11.2018 16:30 Asia/Jerusalem קבלת החלטות - בין אינטואיציה לרציונל

כמנהלים בארגון, ההחלטות שאנו מייצרים מידיי שעה קובעות את סדר היום: יש להן השפעה לטווח קצר ולטווח הארוך, לעיתים הן החלטות מתבקשות ולעתים החלטות שדורשות צורת חשיבה חדשה. לעיתים הן קשורות לעבודה בצוות האישי ולעיתים משפיעות על כלל הארגון. הסדנה מיועדת למנהלים ולבעלי השפעה הנמצאים בצמתים של קבלת החלטות ושואפים להבין, לשכלל וליעל את אופן קבלת ההחלטות בכל צומת בחיים.

על מנת להוציא לפועל באופן יעיל את ההחלטות שלנו, אנו זקוקים לכישור חיים קריטי נוסף – ניהול זמן. מיומנות זו מאפשרת לנו להגדיר סדרי עדיפות, לייעל תהליכים ולנצל ביעילות את כל הכלים שנרכוש בסדנה לקבלת החלטות. את החלק הזה תוביל נילי רותם המנטורית והמומחית בניהול זמן ויעילות.

אודות הסמינר

כמנהלים בארגון, ההחלטות שאנו מייצרים מידיי שעה קובעות את סדר היום: יש להן השפעה לטווח קצר ולטווח הארוך, לעיתים הן החלטות מתבקשות ולעתים החלטות שדורשות צורת חשיבה חדשה. לעיתים הן קשורות לעבודה בצוות האישי ולעיתים משפיעות על כלל הארגון. הסדנה מיועדת למנהלים ולבעלי השפעה הנמצאים בצמתים של קבלת החלטות ושואפים להבין, לשכלל וליעל את אופן קבלת ההחלטות בכל צומת בחיים.

על מנת להוציא לפועל באופן יעיל את ההחלטות שלנו, אנו זקוקים לכישור חיים קריטי נוסף – ניהול זמן. מיומנות זו מאפשרת לנו להגדיר סדרי עדיפות, לייעל תהליכים ולנצל ביעילות את כל הכלים שנרכוש בסדנה לקבלת החלטות. את החלק הזה תוביל נילי רותם המנטורית והמומחית בניהול זמן ויעילות.

קהל יעד

הסדנה מיועדת לכל מי שחפץ להבין כיצד לשכלל את המנגנון הטבעי שקיים בנו, להכיר כלים חדשים ולהמשיך להניע את חייו, להעצים תוצאות עסקיות ורווחה אישית, תוך מינוף הנכסים העומדים לרשותו.

נושאים

 • מדוע קשה לנו כל כך  לקבל החלטה?
 • מי אנחנו כמקבלי החלטות – טיפוסים שונים
 • המנגנונים שפועלים ומשפיעים עלינו
 • קבלת החלטה – הקשר בין רציונל לאינטואיציה
 • כיצד החלטות משפיעות ומושפעות מהמוטיבציה שלנו ברגעי קבלת ההחלטה
 • החלטות פסיביות לעומת החלטות אקטיביות
 • כלים להגברת מודעות ולקבלת החלטות מקדמות ומועילות
 • קבלת החלטות בקבוצה: כלים לניהול המנגנון
 • ניהול זמן – חיבור למוטיבציה והנעה לפעולה
 • מה מסתתר מאחורי הדחיינות
 • תכנון מול ביצוע: בקרה והפקת לקחים


Contact