Search

Search

Agile for Managers- Scaling-Up with Agile thinking

Agile for Managers- Scaling-Up with Agile thinking

Main Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Technologies

Course ID:

42165

Date:

21.11.2019

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Add to Calendar 21.11.2019 09:00 21.11.2019 16:30 Asia/Jerusalem Agile for Managers- Scaling-Up with Agile thinking

תנאי השוק הנוכחיים והשינויים התכופים בדרישות העסקיות מאלצים ארגונים רבים לחפש דרכים להישאר תחרותיים ורלוונטיים על ידי מענה מהיר לצרכי הלקוח. לשם כך, ארגונים רבים מאמציםAgile Thinking במטרה להפוך לארגונים שהם Value Driven.

Agile Thinking בלבד אינו מספיק. כדי להשלים את התמונה יש לאמץ תפיסות DevOps המתבססות על בדיקות אוטומטיות ותהליכי CI/CD. רק כך ניתן לבנות Value Stream מהיר ואיכותי.

כדי להישאר תחרותיים גם ארגונים גדולים וותיקים מאמצים Agile Thinking. אולם בעוד שארגונים קטנים מתמודדים עם פרויקטים קטנים יחסית, ארגונים גדולים צריכים להתאים את גישת ה-Agile לפיתוחים גדולים ומורכבים, הכוללים מוצרים ולקוחות רבים, ועדין להישאר גמישים ומהירים. ארגונים אלו מאמצים גישות Scaled Agileהמותאמות לניהול תכניות ופרויקטים גדולים.

אודות הסמינר

תנאי השוק הנוכחיים והשינויים התכופים בדרישות העסקיות מאלצים ארגונים רבים לחפש דרכים להישאר תחרותיים ורלוונטיים על ידי מענה מהיר לצרכי הלקוח. לשם כך, ארגונים רבים מאמציםAgile Thinking במטרה להפוך לארגונים שהם Value Driven.

Agile Thinking בלבד אינו מספיק. כדי להשלים את התמונה יש לאמץ תפיסות DevOps המתבססות על בדיקות אוטומטיות ותהליכי CI/CD. רק כך ניתן לבנות Value Stream מהיר ואיכותי.

כדי להישאר תחרותיים גם ארגונים גדולים וותיקים מאמצים Agile Thinking. אולם בעוד שארגונים קטנים מתמודדים עם פרויקטים קטנים יחסית, ארגונים גדולים צריכים להתאים את גישת ה-Agile לפיתוחים גדולים ומורכבים, הכוללים מוצרים ולקוחות רבים, ועדין להישאר גמישים ומהירים. ארגונים אלו מאמצים גישות Scaled Agileהמותאמות לניהול תכניות ופרויקטים גדולים.

קהל יעד

כל איש מקצוע או ארגון השוקל לעבור לעבודה בסביבת Agile ואינו יודע מה לשאול…Contact