Search

Search

Agile for Managers- Scaling-Up with Agile thinking

Agile for Managers- Scaling-Up with Agile thinking

Main Speaker:

Guest Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Technologies

Course ID:

18711

Date:

25.11.2018

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Add to Calendar 25.11.2018 09:00 25.11.2018 16:30 Asia/Jerusalem Agile for Managers- Scaling-Up with Agile thinking

תנאי השוק הנוכחיים והשינויים התכופים בדרישות העסקיות מאלצים ארגונים רבים לחפש דרכים להישאר תחרותיים ורלוונטיים על ידי מענה מהיר לצרכי הלקוח. לשם כך, ארגונים רבים מאמציםAgile Thinking במטרה להפוך לארגונים שהם Value Driven.

Agile Thinking בלבד אינו מספיק. כדי להשלים את התמונה יש לאמץ תפיסות DevOps המתבססות על בדיקות אוטומטיות ותהליכי CI/CD. רק כך ניתן לבנות Value Stream מהיר ואיכותי.

כדי להישאר תחרותיים גם ארגונים גדולים וותיקים מאמצים Agile Thinking. אולם בעוד שארגונים קטנים מתמודדים עם פרויקטים קטנים יחסית, ארגונים גדולים צריכים להתאים את גישת ה-Agile לפיתוחים גדולים ומורכבים, הכוללים מוצרים ולקוחות רבים, ועדין להישאר גמישים ומהירים. ארגונים אלו מאמצים גישות Scaled Agileהמותאמות לניהול תכניות ופרויקטים גדולים.

אודות הסמינר

תנאי השוק הנוכחיים והשינויים התכופים בדרישות העסקיות מאלצים ארגונים רבים לחפש דרכים להישאר תחרותיים ורלוונטיים על ידי מענה מהיר לצרכי הלקוח. לשם כך, ארגונים רבים מאמציםAgile Thinking במטרה להפוך לארגונים שהם Value Driven.

Agile Thinking בלבד אינו מספיק. כדי להשלים את התמונה יש לאמץ תפיסות DevOps המתבססות על בדיקות אוטומטיות ותהליכי CI/CD. רק כך ניתן לבנות Value Stream מהיר ואיכותי.

כדי להישאר תחרותיים גם ארגונים גדולים וותיקים מאמצים Agile Thinking. אולם בעוד שארגונים קטנים מתמודדים עם פרויקטים קטנים יחסית, ארגונים גדולים צריכים להתאים את גישת ה-Agile לפיתוחים גדולים ומורכבים, הכוללים מוצרים ולקוחות רבים, ועדין להישאר גמישים ומהירים. ארגונים אלו מאמצים גישות Scaled Agileהמותאמות לניהול תכניות ופרויקטים גדולים.

קהל יעד

כל איש מקצוע או ארגון השוקל לעבור לעבודה בסביבת Agile ואינו יודע מה לשאול…

נושאים

הסמינר, המורכב מארבע הרצאות, יעסוק בסוגיות הנ”ל דרך מספר נושאים:

בהרצאה הראשונה יוצגו האתגרים המרכזיים באימוץ תפישת הארגון האג’ילי. ההרצאה תעסוק בנושאים כגון:

  • המוטיבציה לעבור לארגון Agile
  • הגדרת הערכים, המטרות והתהליך
  • עשה ואל תעשה בהטמעת אג’ייל
  • מדדים למדידת הצלחת ההטמעה
  • שילוב מתודולוגיית DevOps בארגון Agile – תהליכי CI/CD

ההרצאה השנייה תעסוק במתודות בעולם ה-Agile כגון Scrum, Kanban ו-Scaled Agile וכיצד תואמות לתפיסת ה-Agile.

בהרצאה השלישית נציג את המודל הנפוץ ביותר בעולם ה-Scaled Agile, היא מסגרת ה-®SAFe, נבין את הערכים העיקריים שלה וכיצד היא מתמודדת עם ניהול תכניות ופורטפוליו.

בהרצאה האחרונה נציג Case Study של הטמעת תהליכי DevOps בארגון פיתוח מורכב.Contact