Search

Search

CIO & CTO Update- New Trends that Every CIO/CTO MUST Know

CIO & CTO Update- New Trends that Every CIO/CTO MUST Know

Main Speaker:

Guest Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Business Innovation

Course ID:

18705

Date:

29.11.2018

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Add to Calendar 29.11.2018 09:00 29.11.2018 16:30 Asia/Jerusalem CIO & CTO Update- New Trends that Every CIO/CTO MUST Know

עולם הפיתוח עובר מהפכות גדולות בשנים האחרונות עם כניסה על טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשות ותפיסות פיתוח חדשות שמיועדות לאפשר לגופי הפיתוח לפתח מוצרים ומערכות מהר יותר , מתאים יותר לצרכים של השוק תוך יצירת ערך תחרותי והגדלת רמת השימוש והסיכוי של המוצרים והמערכות להצליח. סמנכ”ל הפיתוח וה- CTO נדרשים להיחשף לשלל הטכנולוגיות ותפיסות הפיתוח , לבחור את הטכנולוגיה הנכונה ותפיסת הפיתוח ליישום בתהליכי הפיתוח של המוצרים והמערכות השונים. ההצלחה שלנו בהובלת גוף הפיתוח תלויה בהכרות והחשיפה שלנו לשלל הטכנולוגיות והמתודולוגיות תוך הבנה המשמעויות , היתרונות , החסרונות וצורת היישום המתאימה בתוך תהליכי הפיתוח.

בצד הטכנולוגי אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתמודדים, ממנפים  ומשלבים את טכנולוגיות השונות של הקוד הפתוח , יישומי הענן ,  שילוב האנליטיקה , ה- BIGDATA , AI/ML , שילוב IOT בלוקצ’יין והתמודדות עם האיומים של הסייבר

בצד המתודולוגי אנחנו צריכים לעבור לתפיסות AGILE חדשניות , הגדלת ה- REUSE של רכיבי התוכנה ( קוד פתוח ופנימי)  וניהול שיתוף הידע והפעולה בין המפתחים , בנית אוטומציה של כל תהליכי הפיתוח מרמת הגדרת המוצר ועד לאוטומציה של העברת הקוד לייצור ולהפצה  בתהליכי DEVOPS מתקדמים

הסמינר  CTO And  VP R&D Update – New Trends that Every CTO And  VP R&D MUST Know עוסק בכל הנושאים החדשנים ברמת הטכנולוגיה והפיתוח החלק מסקירה של הטכנולוגיות החדשות והמשמעות של השימוש בהם בבבניית המוצרים והמערכות  ועד לסקירה של המתודולוגיות ותפיסות הפיתוח החדשניות ביותר וצורת המימוש שלהם בצורה הנכונה ביותר

אודות הסמינר

עולם הפיתוח עובר מהפכות גדולות בשנים האחרונות עם כניסה על טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשות ותפיסות פיתוח חדשות שמיועדות לאפשר לגופי הפיתוח לפתח מוצרים ומערכות מהר יותר , מתאים יותר לצרכים של השוק תוך יצירת ערך תחרותי והגדלת רמת השימוש והסיכוי של המוצרים והמערכות להצליח. סמנכ”ל הפיתוח וה- CTO נדרשים להיחשף לשלל הטכנולוגיות ותפיסות הפיתוח , לבחור את הטכנולוגיה הנכונה ותפיסת הפיתוח ליישום בתהליכי הפיתוח של המוצרים והמערכות השונים. ההצלחה שלנו בהובלת גוף הפיתוח תלויה בהכרות והחשיפה שלנו לשלל הטכנולוגיות והמתודולוגיות תוך הבנה המשמעויות , היתרונות , החסרונות וצורת היישום המתאימה בתוך תהליכי הפיתוח.

בצד הטכנולוגי אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתמודדים, ממנפים  ומשלבים את טכנולוגיות השונות של הקוד הפתוח , יישומי הענן ,  שילוב האנליטיקה , ה- BIGDATA , AI/ML , שילוב IOT בלוקצ’יין והתמודדות עם האיומים של הסייבר

בצד המתודולוגי אנחנו צריכים לעבור לתפיסות AGILE חדשניות , הגדלת ה- REUSE של רכיבי התוכנה ( קוד פתוח ופנימי)  וניהול שיתוף הידע והפעולה בין המפתחים , בנית אוטומציה של כל תהליכי הפיתוח מרמת הגדרת המוצר ועד לאוטומציה של העברת הקוד לייצור ולהפצה  בתהליכי DEVOPS מתקדמים

הסמינר  CTO And  VP R&D Update – New Trends that Every CTO And  VP R&D MUST Know עוסק בכל הנושאים החדשנים ברמת הטכנולוגיה והפיתוח החלק מסקירה של הטכנולוגיות החדשות והמשמעות של השימוש בהם בבבניית המוצרים והמערכות  ועד לסקירה של המתודולוגיות ותפיסות הפיתוח החדשניות ביותר וצורת המימוש שלהם בצורה הנכונה ביותר

נושאים

  • מגמות ותחזיות לשנת 2019
  • הדור הבא — שירותי מידע אוטונומיים
  • The Data Science Journey – An Enterprise Perspective
  • ניתוח מידע באמצעות כלים מתקדמים
  • אבטחת מידע – מהפן ההתקפי
  • Robotic Automation and Self Learning AI
  • Microservices – native cloud development
  • Great Ideas. No Limits. Oracle Global Startup Ecosystem
  • Cyber Resilience
  • Making  Blockchain a Reality


Contact