Search

Search

Design Thinking- השיטה החדשה לניהול והגדרת המוצר

Design Thinking- השיטה החדשה לניהול והגדרת המוצר

Main Speaker:


Moshe Weiss

Rotem Binheim

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Business Innovation

Seminar ID:

42184

Date:

19.11.2019

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Location:

Daniel Hotel

Add to Calendar 19.11.2019 09:00 19.11.2019 16:30 Asia/Jerusalem Design Thinking- השיטה החדשה לניהול והגדרת המוצר

כמנהלי מוצרים ומובילי תהליכי פיתוח בוודאי נתקלתם במגוון אתגרים, ביניהם:

 • אי הסכמה וחוסר אחידות בתפיסת המוצר והאסטרטגיה שלו בין עובדי החברה
 • קושי בתיעדוף המשימות וניהול ישיבות בצורה אפקטיבית
 • קושי להגיע לחזון, Roadmap, ותכולה
 • חוסר בחדשנות ויצירתיות בארגון
 • ארגון שלא צומח בקצב הרצוי

מקרים אלו ועוד רבים נפוצים בקרב ההתמודדות היומיומית של מנהלים בכירים כמוך.

זו ההזדמנות שלך לקחת חלק בסדנה פרקטית וקצבית, כיפית ומאתגרת שבסיומה יהיו בידיך כלים חדשניים, מבוססי Design Thinking, שהוכיחו את עצמם כבר במאות ארגונים עם סיטואציות דומות.

הידע מהסדנה יאפשר לך להתמודד ולפתור אתגרים אלו ודומים להם אחת ולתמיד ולהרוויח:

 • עלייה לאוויר פי 2 מהר יותר
 • התייעלות והגדלת ה ROI ביותר מ 300%!

אודות הסמינר

כמנהלי מוצרים ומובילי תהליכי פיתוח בוודאי נתקלתם במגוון אתגרים, ביניהם:

 • אי הסכמה וחוסר אחידות בתפיסת המוצר והאסטרטגיה שלו בין עובדי החברה
 • קושי בתיעדוף המשימות וניהול ישיבות בצורה אפקטיבית
 • קושי להגיע לחזון, Roadmap, ותכולה
 • חוסר בחדשנות ויצירתיות בארגון
 • ארגון שלא צומח בקצב הרצוי

מקרים אלו ועוד רבים נפוצים בקרב ההתמודדות היומיומית של מנהלים בכירים כמוך.

זו ההזדמנות שלך לקחת חלק בסדנה פרקטית וקצבית, כיפית ומאתגרת שבסיומה יהיו בידיך כלים חדשניים, מבוססי Design Thinking, שהוכיחו את עצמם כבר במאות ארגונים עם סיטואציות דומות.

הידע מהסדנה יאפשר לך להתמודד ולפתור אתגרים אלו ודומים להם אחת ולתמיד ולהרוויח:

 • עלייה לאוויר פי 2 מהר יותר
 • התייעלות והגדלת ה ROI ביותר מ 300%!

דרישות קדם

rotem

נושאים

נבחר אתגר שכולנו נלחמים איתו ביום יום, נבצע תהליך של סדנה כזו על מנת להמחיש את השיטה:

 • נאפיין את הלקוח מתוך הבנת האתגר ונפתח אמפתיה כלפיו
 • ננתח את המצב הקיים לפרטים על מנת למצוא את נקודות הכאב ונקודות הפוטנציאל
 • נפתח חדשנות ויצירתיות לפתרון האתגרים
 • נתעדף את הפתרונות לפי ROI גבוה
 • נציג Roadmap פתרונות לאתגר
 • נגדיר חזון לפתרונות ומשימות ברורות להמשךContact