Search

Search

Lets Talk – ניהול ישיבות ודיונים

Lets Talk - ניהול ישיבות ודיונים

Main Speaker:


Veronica Gal Zur

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Soft skills

Seminar ID:

42180

Date:

20.11.2019

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Location:

Daniel Hotel

Add to Calendar 20.11.2019 09:00 20.11.2019 16:30 Asia/Jerusalem Lets Talk - ניהול ישיבות ודיונים

“ישיבות הן בזבוז זמן! בשמחה הייתי מוותרת על רוב הישיבות שאני מוזמנת אליהם…” תקופה ארוכה, זה מה שחשבתי על פגישות וישיבות רבות משתתפים. דמויות מנהלים הנגררים בחוסר חשק לישיבות חרוטות היטב בזיכרוני. רובם נזכרים להגיע רק אחרי שהפגישות כבר מתחילות. במהלכן, יש שלוקחים חלק פעיל. השאר, מנצלים את ה”זמן המבוזבז” לעיסוקים שונים ומגוונים, כשבידיהם “הורס המסיבות” – מכשיר הפלאפון המשמש אותם לעיסוק בענייני עבודה אחרים כמו טיפול במיילים או התכתבות בווטאס אפ, או פשוט להפגת השעמום ברשתות החברתיות ובאתרים שונים. ברוב הפגישות בהן ניסיתי להתעלות על עצמי, מצאתי את עצמי דנה ב”נושאים לעוסים” או מבינה שהפגישה אינה מנוהלת בצורה אפקטיבית, דבר שייצר תחושה של בזבוז זמן וחוסר חשק להשתתף בפגישה או חמור מכך, לקחת חלק בתהליכים.

גם אם תחושות אלו מוכרות – זה לא חייב להיות כך!

בכוחן של פגישות המנוהלות נכון, לשמש כ “חדר המבצעים הארגוני” ולב ליבם של תהליכים ארגוניים. פגישות אפקטיביות מניעות תהליכים ותומכות בהם בצורה מסודרת, מנוהלת ויעילה.

אודות הסמינר

“ישיבות הן בזבוז זמן! בשמחה הייתי מוותרת על רוב הישיבות שאני מוזמנת אליהם…” תקופה ארוכה, זה מה שחשבתי על פגישות וישיבות רבות משתתפים. דמויות מנהלים הנגררים בחוסר חשק לישיבות חרוטות היטב בזיכרוני. רובם נזכרים להגיע רק אחרי שהפגישות כבר מתחילות. במהלכן, יש שלוקחים חלק פעיל. השאר, מנצלים את ה”זמן המבוזבז” לעיסוקים שונים ומגוונים, כשבידיהם “הורס המסיבות” – מכשיר הפלאפון המשמש אותם לעיסוק בענייני עבודה אחרים כמו טיפול במיילים או התכתבות בווטאס אפ, או פשוט להפגת השעמום ברשתות החברתיות ובאתרים שונים. ברוב הפגישות בהן ניסיתי להתעלות על עצמי, מצאתי את עצמי דנה ב”נושאים לעוסים” או מבינה שהפגישה אינה מנוהלת בצורה אפקטיבית, דבר שייצר תחושה של בזבוז זמן וחוסר חשק להשתתף בפגישה או חמור מכך, לקחת חלק בתהליכים.

גם אם תחושות אלו מוכרות – זה לא חייב להיות כך!

בכוחן של פגישות המנוהלות נכון, לשמש כ “חדר המבצעים הארגוני” ולב ליבם של תהליכים ארגוניים. פגישות אפקטיביות מניעות תהליכים ותומכות בהם בצורה מסודרת, מנוהלת ויעילה.

קהל יעד

כל מי שבמסגרת תפקידו מגיע או מארגן ישיבות.

נושאים

כיצד מנהלים ישיבות אפקטיביות?

“כך בונים חומה!” כללים ופעולות שיהפכו את הישיבות למה שנועדו להיות.

  • לפני – כיצד נערך לפגישה אפקטיבית? אלו שאלות נשאל את עצמנו בבואנו לזמן ישיבה?
    סוגי ישיבות, מטרותיהן ותפוקות רצויות, רשימת המוזמנים, ארגון המטרות והנושאים, תכנו זמנים וארגון.
  •  תוך כדי – כיצד נכוון את הדיון למטרותיו? כיצד נשמור על ערנות והשתתפות הנוכחים?
    “מי? מה? מתי?” וגם “איך? ומה?” מיקוד משתתפים, עמידה בלוחות זמנים
  • אחרי – כיצד נוודא כי ההחלטות והסיכומים אליהם הגענו יצאו אל הפועל?
  • כללי עשה ואל תעשה


Contact
close slider