Search

Search

Lets Talk – ניהול ישיבות ודיונים

Lets Talk - ניהול ישיבות ודיונים

Main Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Soft skills

Course ID:

42180

Date:

20.11.2019

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Add to Calendar 20.11.2019 09:00 20.11.2019 16:30 Asia/Jerusalem Lets Talk - ניהול ישיבות ודיונים

מנהלים מבלים חלק נכבד מזמנם בישיבות. על מנת לקיים ישיבות אפקטיביות, יש לנהל את הדיונים העולים בישיבות, כך שהמשתתפים יוכלו להביע את דעתם וליצור מגוון רחב של דעות ובמקביל לשמור על דיון ממוקד במטרה.

Overview

מנהלים מבלים חלק נכבד מזמנם בישיבות. על מנת לקיים ישיבות אפקטיביות, יש לנהל את הדיונים העולים בישיבות, כך שהמשתתפים יוכלו להביע את דעתם וליצור מגוון רחב של דעות ובמקביל לשמור על דיון ממוקד במטרה.

Course Contents

  • הכנה לדיון – הגדרת מטרת הדיון ובניית שאלות מנחות
  • הובלת הדיון – שאילת שאלות, שיקוף, ניסוח מחדש
  • שמירה על ה- ‘ SETTING ‘ בדיון – אוירה, מיקוד והחזרת הדיון לנושא
  • טיפול בהתנגדויות – כיצד לטפל בהתנגדויות שעולות מהמשתתפים במהלך הדיון
  • סיכום הדיון וניהול מעקב אחר יישום ההחלטות שהתקבלו בדיון


Contact