Search

Search

משא ומתן – הסודות שמאחורי הקלעים

משא ומתן – הסודות שמאחורי הקלעים

Main Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Soft skills

Course ID:

18720

Date:

29.11.2018

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Add to Calendar 29.11.2018 09:00 29.11.2018 16:30 Asia/Jerusalem משא ומתן – הסודות שמאחורי הקלעים

מו”מ הוא תקשורת דו–סטרית שנועדה להשיג הסכם, כאשר לשני הצדדים יש אינטרסים משותפים ואינטרסים מנוגדים. המשא ומתן מתקיים הן במעגלי המשפחה והן במעגלים העסקיים. במהלך יום העבודה אנו מעורבים במאות הליכי מו”מ פנים ארגוני – עם עובדים, עמיתים ומנהלים בדרגים שונים, כמו גם במשא ומתן חוץ ארגוני – עם לקוחות, ספקים, בנקים, לקוחות, רשויות ועוד.

על מנת לנהל נכון את תהליך המו”מ ולהגדיל את אחוז תהליכי המו”מ שנוביל לסגירה מוצלחת עלינו להכיר ולדעת מהן האסטרטגיות בהן עלינו לפעול ואילו אסטרטגיות מופעלות עלינו ע”י הצד השני.

בעולם העסקי ניהול משא ומתן אפקטיבי מהווה כלי מרכזי והכרחי להשגת מטרות הארגון והרחבת הפעילות העסקית וכן את מטרותינו האישיות. הקניית כלים לעובדים ומנהלים לרכישת מיומנויות לניהול משא ומתן אפקטיבי, מובילה להגדלת הפעילות העסקית וההכנסות, הרחבת מעגל הלקוחות והגדלת טווח הפעילות המשותפת עימם.

אודות הסמינר

מו”מ הוא תקשורת דו–סטרית שנועדה להשיג הסכם, כאשר לשני הצדדים יש אינטרסים משותפים ואינטרסים מנוגדים. המשא ומתן מתקיים הן במעגלי המשפחה והן במעגלים העסקיים. במהלך יום העבודה אנו מעורבים במאות הליכי מו”מ פנים ארגוני – עם עובדים, עמיתים ומנהלים בדרגים שונים, כמו גם במשא ומתן חוץ ארגוני – עם לקוחות, ספקים, בנקים, לקוחות, רשויות ועוד.

על מנת לנהל נכון את תהליך המו”מ ולהגדיל את אחוז תהליכי המו”מ שנוביל לסגירה מוצלחת עלינו להכיר ולדעת מהן האסטרטגיות בהן עלינו לפעול ואילו אסטרטגיות מופעלות עלינו ע”י הצד השני.

בעולם העסקי ניהול משא ומתן אפקטיבי מהווה כלי מרכזי והכרחי להשגת מטרות הארגון והרחבת הפעילות העסקית וכן את מטרותינו האישיות. הקניית כלים לעובדים ומנהלים לרכישת מיומנויות לניהול משא ומתן אפקטיבי, מובילה להגדלת הפעילות העסקית וההכנסות, הרחבת מעגל הלקוחות והגדלת טווח הפעילות המשותפת עימם.

נושאים

  • מהו גישור וכיצד הוא מתחבר למו”מ עסקי
  • איך המוח האנושי פועל
  • כיצד להיעזר בתבניות החשיבה האנושית בתהליך המו”מ
  • סוגי מו”מ – כלים לניהול המו”מ בהתאם מאפייני המו”מ
  • מהם האינטרסים הפועלים על הצדדים למו”מ
  • שיפור אחוזי ההצלחה במו”מ ע”י הכנה נכונה
  • האם אתה פראייר? האם הצד השני פראייר?
  • ניהול תהליכי מו”מ משתפים
  • BATNA – ניתוח אפשרויות ואלטרנטיבות
  • השפעת שפת הגוף על תהליך המו”מ
  • 3 כללי היסוד לניהול מו”מ מקצועי
  • הקשבה אקטיבית כיצד לגרום לצד השני לחשוף מידע
  • ניסוח שאלות הכוונה והנמקה
  • כלים ושיטות לסגירת מו”מ מוצלח

  הסמינר  אקטיבי ומשולב עם סימולציות, דוגמאות וניתוח מקרי אמת שמציגים המשתתפים.
  בסיום הסמינר יהיו למשתתפים כלים ידע לניהול מו”מ מקצועי בשיטת הגישורTM.Contact