Search

Search

Storytelling -כיצד להפוך מסר לסיפור ולמקסם הצלחה ארגונית

Storytelling -כיצד להפוך מסר לסיפור ולמקסם הצלחה ארגונית

Main Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Soft skills

Course ID:

18717

Date:

26.11.2018

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Add to Calendar 26.11.2018 09:00 26.11.2018 16:30 Asia/Jerusalem Storytelling -כיצד להפוך מסר לסיפור ולמקסם הצלחה ארגונית

באחת מישיבות אפיון מוצר שניהלתי אמר מתכנת נפלא את המשפט הבא: “אני מחפש את השורה הבודדת שממנה תצמח פונקציונליות שלמה”. באותו רגע הבנתי שאין הבדל בין מתכנת לבין איש שיווק, כל בני האדם מחפשים את אותו הדבר, את היכולת ליצר שינוי.

על מנת לייצר שינוי ולהפיח חיים ברעיון, מקטן ועד גדול, צריך לדעת איך לתקשר אותו באופן שיעורר השראה. יש להבין מה המטרה, מי קהל היעד ואיך מצמצמים את המסר לשורה בודדת שממנה צומחת פונקציונליות שלמה.

בסדנת  Storytelling נלמד איך להשיג שליטה בסיפור של המוצר חברה שלכם ואיך להעביר אותו לקהל היעד שלכם בצורה האפקטיבית ביותר.

אודות הסמינר

באחת מישיבות אפיון מוצר שניהלתי אמר מתכנת נפלא את המשפט הבא: “אני מחפש את השורה הבודדת שממנה תצמח פונקציונליות שלמה”. באותו רגע הבנתי שאין הבדל בין מתכנת לבין איש שיווק, כל בני האדם מחפשים את אותו הדבר, את היכולת ליצר שינוי.

על מנת לייצר שינוי ולהפיח חיים ברעיון, מקטן ועד גדול, צריך לדעת איך לתקשר אותו באופן שיעורר השראה. יש להבין מה המטרה, מי קהל היעד ואיך מצמצמים את המסר לשורה בודדת שממנה צומחת פונקציונליות שלמה.

בסדנת  Storytelling נלמד איך להשיג שליטה בסיפור של המוצר חברה שלכם ואיך להעביר אותו לקהל היעד שלכם בצורה האפקטיבית ביותר.

נושאים

  • הכירות עם הקהל
  • הבנת ערכי המוצרחברה שלכם ותקשור הערכים דרך המסרים שלכם
  • בניית המבנה של המסר
  • יצירת הזדהות המחברת בין המוצרהחברה שלכם לקהל היעד
  • יצירת מסגור וקונטקסט
  • חידוד וצמצום המסרים
  • שזירת אלמנטים שונים בסיפור – נתונים, עובדות, סטטיסטיקות, טיעונים
  • שימוש בסיפורים אישיים, מטאפורות ודוגמאות הקשורות במוצרחברה
  • שימוש בשפת גוף
  • שימוש בעזרים וויזואליים לשם העברת מסרים


Contact