Search

Search

סודות הניהול של צוותים טכנולוגיים מנצחים בעידן החדש

סודות הניהול של צוותים טכנולוגיים מנצחים בעידן החדש

Main Speaker:

Guest Speaker:

Tracks:

Management

Seminar Catgories:

Soft skills

Seminar ID:

42175

Date:

18.11.2019

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Location:

Daniel Hotel

Add to Calendar 18.11.2019 09:00 18.11.2019 16:30 Asia/Jerusalem סודות הניהול של צוותים טכנולוגיים מנצחים בעידן החדש

העולם משתנה במהירות, ואיתו גם אנחנו – עובדים ומנהלים.

תפיסת הניהול ההיררכית המוכרת, שעבדה לנו מצוין הרבה שנים, מתחילה להתערער, ומפנה את מקומה לתרבות ארגונית מודרנית ושטוחה, עם דגש על העצמת העובדים, חדשנות וגמישות. העובדים הצעירים (דור ה X-Y-Z) כבר מונעים מערכים חדשים של עניין, השפעה וחדשנות.

גם תפקידו של המנהל בארגון שכזה משתנה, והוא נדרש לארגז כלים חדש ומותאם לאנשים הצעירים והיצירתיים שהוא מנהל, כדי להגיע לאפקטיביות גבוהה והישגים יוצאי דופן.

בסמינר נדבר על ניהול אחר, ניהול מאפשר, ניהול הסביבה ואימון האנשים לשיפור ביצועים ע״י הפעלת המוטיבציה הפנימית שלהם, על הובלה ללא סמכות ועל בעלות – ownership.

אודות הסמינר

העולם משתנה במהירות, ואיתו גם אנחנו – עובדים ומנהלים.

תפיסת הניהול ההיררכית המוכרת, שעבדה לנו מצוין הרבה שנים, מתחילה להתערער, ומפנה את מקומה לתרבות ארגונית מודרנית ושטוחה, עם דגש על העצמת העובדים, חדשנות וגמישות. העובדים הצעירים (דור ה X-Y-Z) כבר מונעים מערכים חדשים של עניין, השפעה וחדשנות.

גם תפקידו של המנהל בארגון שכזה משתנה, והוא נדרש לארגז כלים חדש ומותאם לאנשים הצעירים והיצירתיים שהוא מנהל, כדי להגיע לאפקטיביות גבוהה והישגים יוצאי דופן.

בסמינר נדבר על ניהול אחר, ניהול מאפשר, ניהול הסביבה ואימון האנשים לשיפור ביצועים ע״י הפעלת המוטיבציה הפנימית שלהם, על הובלה ללא סמכות ועל בעלות – ownership.

נושאים

  • האתגרים הייחודיים בניהול צוות במבנים ארגוניים מורכבים בעולם הטכנולוגי
  • המנהל כמנהיג
  • מודל טוקמן להתפתחות צוות – רלוונטי היום יותר מתמיד, ומשמש ככלי לאבחון מצב הצוות, וזיהוי תפקיד המנהל בכל שלב
  •  מודל GROW להנעת עובדים
  •  שיתופי פעולה וקואליציות
  • Self selecting teams


Contact
close slider