Search

Search

The Art of Querying – SQL Advanced and New Features

The Art of Querying - SQL Advanced and New Features

Main Speaker:


Merav Kedem

Tracks:

Data

Seminar Catgories:

Database Development

Seminar ID:

42138

Date:

17.11.2019

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

Location:

Daniel Hotel

Add to Calendar 17.11.2019 09:00 17.11.2019 16:30 Asia/Jerusalem The Art of Querying - SQL Advanced and New Features

עיקר העבודה מול בסיסי נתונים מתבצעת בשפת SQL – שפה סטנדרטית הקיימת כבר מעל 30 שנה ולמרות זאת, ממשיכה השפה להתפתח כל הזמן. מגרסה לגרסה נוספות לנו יכולות חדשות ושונות המאפשרות ביצוע תחקור נתונים מתקדם יותר ומשפרת משמעותית את הקלות בה ניתן לכתוב שליפות מורכבות ומתוחכמות. בסמינר זה נדבר על נושאים מתקדמים בשפת SQL ונדון במספר הרחבות שונות לשפה. נתמקד בדרך שבה יכולות אלה יעזרו לנו בשימושים יומיומיים בשליפת הנתונים. בנוסף נדבר על פיצ’רים חדשים שנוספו לשפה בגרסת Oracle Database 12c וכן בגרסת Oracle Database 18c ואיך ניתן יהיה לעשות בהן שימוש מושכל.

בסיום הסמינר יכירו משתתפיו נושאים מתקדמים כגון שליפות סיכומיות מתקדמות, שימוש בפונקציות אנליטיות ושימושים שונים בשליפות היררכיות ורקורסיביות. בנוסף נדבר על נושאים חדשים כגון Pattern Matching, שליפות Top-N ושילוב של PL/SQL בתוך שליפות SQL.

אודות הסמינר

עיקר העבודה מול בסיסי נתונים מתבצעת בשפת SQL – שפה סטנדרטית הקיימת כבר מעל 30 שנה ולמרות זאת, ממשיכה השפה להתפתח כל הזמן. מגרסה לגרסה נוספות לנו יכולות חדשות ושונות המאפשרות ביצוע תחקור נתונים מתקדם יותר ומשפרת משמעותית את הקלות בה ניתן לכתוב שליפות מורכבות ומתוחכמות. בסמינר זה נדבר על נושאים מתקדמים בשפת SQL ונדון במספר הרחבות שונות לשפה. נתמקד בדרך שבה יכולות אלה יעזרו לנו בשימושים יומיומיים בשליפת הנתונים. בנוסף נדבר על פיצ’רים חדשים שנוספו לשפה בגרסת Oracle Database 12c וכן בגרסת Oracle Database 18c ואיך ניתן יהיה לעשות בהן שימוש מושכל.

בסיום הסמינר יכירו משתתפיו נושאים מתקדמים כגון שליפות סיכומיות מתקדמות, שימוש בפונקציות אנליטיות ושימושים שונים בשליפות היררכיות ורקורסיביות. בנוסף נדבר על נושאים חדשים כגון Pattern Matching, שליפות Top-N ושילוב של PL/SQL בתוך שליפות SQL.

קהל יעד

הסמינר מיועד למפתחי קוד, אנשי BIדו”חות, DBA-ים וכל מי שרוצה לדעת איך אפשר להוציא משפת ה- SQL הרבה יותר.

דרישות קדם

ידע בסיסי בSQL

נושאים

  • שליפות סיכומיות – כולל שימוש בrollup וcube וביכולות pivot
  • פונקציות אנליטיות  (בין היתר לצרכי סיכום ואנליטיקה) – כולל שימוש בwindowing ושיקולי ביצועים
  • איך מיישמים pagination
  • שליפות היררכיות ושליפות רקורסיביות
  • זיהוי תבניות בנתונים  – למה זה טוב?
  • עבודה עם XML וJSON
  • כל מה שצריך לדעת על regular expressions
  • חידושים מעניינים ביכולות SQL ופיתוח בגרסת Oracle Database 18/19c
  • הכירות עם הממשקים העדכניים ביותר להרצת SQL כגון sqlcl וweb sqldeveloper.


Contact
close slider