Oshik Avioz
26.11.2020

Reserve Your Place

Machine Learning

תהליכים של Machine Learning לא מנותקים מהמציאות העסקית. כל ארגון שמתבסס על דאטה בקבלת החלטות ירצה לאמץ טכניקות של Machine Learning אבל האם data scientists שלכם באמת יודעים מהם הכלים שעומדים לרשותם ויכול למקסם את יעילות והתרומה שלהם על הצד העסקי? אילו תוצאות חשובות ביותר לביצוע אופטימיזציה? האם יש אלגוריתמים אחרים שעובדים טוב יותר במקרה כזה או אחר? האם יש מצבים או בעיות עסקיות ש- Machine Learning הוא לא הפתרון הנכון? בואו לשאול ולהתייעץ בחדר המומחים.

Search