שבוע אורקל Live 2020
האירוע המקצועי המרכזי של תעשיית ה- IT וההייטק בישראל
22-30, נובמבר, 2020 | סמינרים מקצועיים | Live Digital Sessions

עלות למשתתף ליום סמינר: 1,397 ₪ 990 ₪ + מע"מ מחיר ייחודי לתקופה
שם פרטי שם משפחה תפקיד טלפון כתובת מייל מיספר סמינר

סה"כ ימי סמינר:

סה"כ לתשלום:גורם משלם:
 

ניתן לשלם באמצעות:


 

  • המחירים אינם כוללים מע"מ
  • הסמינרים נערכים בין השעות 09:00-16:30.
  • הסמינרים יתקיימו ב-Online באמצעות Live Digital Sessions.
  • חלק מהסמינרים מלווים בתרגול ו- Hands-On כך שתידרש התקנה ע"י המשתתף במחשב האישי.
  • ביטול הרשמה לסמינר יתקבל עד 10 ימי עבודה לפני הכנס. יש לשלוח הודעת ביטול במייל/פקס ולקבל אישור טלפוני
  • כל ביטול לאחר מועד זה יחויב בתשלום מלא. אי הופעת הנרשם לסמינר (באופן חלקי או מלא) יחויב בתשלום מלא – ללא החזר כספי
  • חל איסור להקליט ו/או להפיץ בכל צורה שהיא את ההרצאות המועברות בכנס. בכלל זאת חל איסור על להוריד ו/או להקליט ו/או לצלם ו/או ו/או להעתיק בדרך כלשהי את הסמינרים המועברים במתכונת מקוונת. כמו כן, חל איסור לשתף ו/או להפיץ בכל דרך שהיא את הסמינרים המועברים בדרך מקוונת או לאפשר גישה אליהם למי שאינו רשום לסמינר. כל הפרה של סעיף זה ו/או הפרה אחרת של זכויות המכללה על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח - 2007 תטופל באמצעים משמעתיים וחוקיים העומדים לרשות המכללה.
  • יתכנו שינויים בתכנית הכנס
  • >
  • במידה ונדרשת הנגשה לסמינרים, יש לעדכן על כך 50 ימי עבודה מראש, בכתובת Oisraeli@johnbryce.co.il, בציון דרישות ההנגשה.